Kancelaria odszkodowawcza

 • Dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dot. wypadków komunikacyjnych, w rolnictwie, w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej;
 • Prowadzenie postępowania reklamacyjnego dot. wypłaty zaniżonych odszkodowań;
 • Nie ponosisz żadnego ryzyka finansowego, odszkodowanie trafia bezpośrednio na Twoje konto, płacisz po wygraniu sprawy;
 • Poznaj kilka sposobów dochodzenia swoich praw: złożenie wniosku, ugoda, odwołanie, pozew do sądu;
 • Poznaj swoje prawa jako osoby poszkodowanej, żeby skutecznie dochodzić swoich roszczeń:
  • zwrot kosztów leczenia,
  • renta wyrównawcza, renta na zwiększone potrzeby,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • oraz inne świadczenia gwarantowane przepisami prawa.

Zapraszamy do kontaktu